Mùng 3 Tết (27/01/2020)
8 Ngày 7 Đêm
51.990.000 
-5%
Thứ 5 hàng tuần
4 ngày 3 đêm
4.190.000  3.990.000 
-4%
Thứ 5 hàng tuần
4 ngày 3 đêm
4.559.000  4.359.000 
-7%
Thứ 7 hàng tuần
2 ngày 1 đêm
2.990.000  2.790.000 
Mỗi ngày
4 ngày 4 đêm
13.990.000 
-3%
Liên hệ
4 Ngày 3 Đêm
12.590.000 
-3%
Thứ 5 Hàng Tuần
4 Ngày 4 Đêm
14.990.000  14.490.000 
-3%
Liên hệ
6 Ngày 5 Đêm
37.990.000  36.990.000 
-3%
Hàng Tuần
4 Ngày 4 Đêm
29.900.000  28.900.000 
Thứ 5 Hàng Tuần
5 Ngày 4 Đêm
28.990.000 
Liên hệ
4 NGÀY 4 ĐÊM
28.900.000 
-8%
Thứ 7 Hàng Tuần
5 Ngày 4 Đêm
12.390.000  11.390.000 
0918.300.227