Du lịch Trung Quốc Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Trịnh Châu – Bắc Kinh 7N7Đ

  • Tham quan Cung điện mùa hè “Di Hòa Viên”
  • Vạn Lý Trường Thành
  • Trải nghiệm Tàu Cao Tốc
  • Tham quan Ô Trấn, Tây Hồ
  • Khởi hành: Theo lịch trình
  • Thời gian: 7N7Đ