Du lịch Tây An – Hoa Sơn – Lạc Dương – Thiếu Lâm Tự – Khai Phong Phủ 7 ngày 6 đêm

26.660.000 

  • Tham quan lăng mộ vua Tần Thủy Hoàng.
  • Theo dấu Triển hộ vệ – khám phá Khai Phong Phủ.
  • Lắng mình vào lịch sử Trung Hoa các năm trước công nguyên.
  • Khám phá Hoa Sơn – một trong Ngũ Nhạc Núi nổi tiếng của Trung Quốc.
  • Tìm hiểu các điểm nổi tiếng: mộ Quan Công, Thiếu Lâm Tự, sông Hoàng Hà…
Hoa Sơn
Du lịch Tây An – Hoa Sơn – Lạc Dương – Thiếu Lâm Tự – Khai Phong Phủ 7 ngày 6 đêm

26.660.000 

Tư vấn