Du lịch Trung Quốc – Tứ Đại Danh Sơn 12 ngày 11 đêm

39.660.000 

  • Tìm hiểu về Phật giáo Trung Hoa.
  • Tham quan Núi Nga Mi trong truyền thuyết.
  • Khám phá Ngũ Hành Sơn, Phổ Đà Sơn, Ngũ Đài Sơn, Cửu Hoa Sơn.
  • Lắng mình vào lịch sử Trung Hoa các năm trước công nguyên.
Du lịch Trung Quốc - Tứ Đại Danh Sơn 12 ngày 11 đêm
Du lịch Trung Quốc – Tứ Đại Danh Sơn 12 ngày 11 đêm

39.660.000 

Tư vấn