Thac tác 1 tour và chụp màn hình lại để h.dẫn khách cách đặt tour