THE BCR QUẬN 09 – TEAM BUILDING

690.000 

  • Để chương trình Team Building là một Hành Trình Của Cảm Xúc
  • Vui chơi tham quan tại KDL THE BCR Quận 09
  • Gắn kết với chương trình Teambuilding
  • Xe 45 chỗ Univer đời mới
  • Thời gian: 01 ngày
KHU-DU-LICH-THE- BCR
THE BCR QUẬN 09 – TEAM BUILDING

690.000 

Tư vấn