Tour du lịch Mỹ Bờ Đông Bờ Tây 10 ngày 9 đêm New York – Washington DC – Las Vegas – Grand Canyon – Los Angeles

89.000.000 

Tượng Nữ thần Tự Do
Tour du lịch Mỹ Bờ Đông Bờ Tây 10 ngày 9 đêm New York – Washington DC – Las Vegas – Grand Canyon – Los Angeles

89.000.000 

Tư vấn