Tour Gia Lai-Kontum-Măng Đen-Ngã Ba Đông Dương Lễ 30/4

4.790.000 

  • Check in Ngã ba Đông Dương – Việt-Lào-Cam gặp gỡ
  • Khám phá Pleiku và biển hồ thơ mộng
  • Lưu trú Homestay độc đáo
  • Khám phá Măng Đen huyền bí
tour-gia-lai
Tour Gia Lai-Kontum-Măng Đen-Ngã Ba Đông Dương Lễ 30/4

4.790.000 

Tư vấn